iemand niet op zijn juiste waarde schatten

iemand niet op zijn juiste waarde schatten
iemand niet op zijn juiste waarde schatten{{/term}}
underestimate someone

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”